Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:44 29/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 21

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sơ kết học kỳ I.

- Thống kế, tổng hợp tình hình sử dụng TBDH của giáo viên trong học kỳ 1 báo cáo BGH.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Vệ sinh phòng thiết bị, phòng hóa.

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tham dự tổng kết Đảng Bộ 6 tháng cuối năm ở xã

- Nhập sách mới 

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc

- Phân công, quản lý lao động (Kế hoạch lao động tuần 21)

Các tin khác