Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:44 29/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 21

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sơ kết học kỳ I.

- Thống kế, tổng hợp tình hình sử dụng TBDH của giáo viên trong học kỳ 1 báo cáo BGH.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Vệ sinh phòng thiết bị, phòng hóa.

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tham dự tổng kết Đảng Bộ 6 tháng cuối năm ở xã

- Nhập sách mới 

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc

- Phân công, quản lý lao động (Kế hoạch lao động tuần 21)

Các tin khác