Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:28 19/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

Tuần  5, từ ngày16 đến  ngày 22 tháng 9 năm 2019

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

Họp giao ban tổ văn phòng-  Hội ý với BGH

Họp liên tịch

Tham dự hội nghị CBCC năm học 2019- 2020

Tổ văn phòng

Tuần 5

Thứ 7

Phát hồ sơ , học bạ khối 6 về cho GVCN

Cập nhật công văn đi- đến, cổng thông tin.

Làm giấy mời gửi đại biểu tham dự Hội nghị CBCC năm  học 2019- 2020

Làm các biểu mẫu, báo cáo liên quan đến Hội nghị CBCC

Cô Kim Ánh

Tuần 5

Lên kế hoạch tổ văn phòng tuần 5

Nhận phiều điều tra phổ cập tại PGD.

Mua thiết bị dạy học bổ sung.

Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

Cập nhật hồ sơ quản lý thiết bị.

Kiểm tra điện phòng lốp 8/2, 8/3, 8/4

Thầy Huy

 

Tuần 5

Phục vụ bạn đọc

Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn

Tiếp tục thu các khoản đầu năm.

Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức hội nghị.

Cô Ngọc Anh

Tuần 5

Chuyển tiền điện

Hoàn tạm ứng khô bạc

Tham mưu cho BGH về kinh phí tổ chức Hội nghị.

Hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng quét vôi tường rào và sữa chữa khác trong tháng 8/2019

Cô Tư

Tuần 5

Phân công và quản lý lao động

Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp học.

Triển  khai tập huấn sơ cấp  cứu  cho người bị gãy tay, chân

Cô Hiền

Tuần 5

Làm vệ sinh khuôn viên và hành lang, phòng BGH, phòng hội đồng

Làm vệ sinh hai nhà vệ sinh giáo viên và học sinh

Trực bảo vệ cơ quan

 

Tuần 5

Các tin khác