Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:02 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013 )
KẾ HOACH TỔ VĂN PHÒNG

* Thư viện

- Thông báo HS nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy thi HK I

- Chuẩn bị kiểm kê cuối năm

* Ytế

- Lên kế hoạch lao động

- Tuyên truyền HIV

* kÉ TOÁN

- Nhận dự toán lương

- Nhận tiền cấp bù học phí

- Chuyển lương tháng 12

- Hoàn tạm ứng

* Văn Thư

- Lập DS phòng thi

- Làm biên bản thi HK I

* Đội - Theo dõi nề nếp HS

- Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày 22/12

- Tổ chức thi bóng đá, đá cầu, cầu lông

* Thiết bị

- Chuẩn bị đồ dùng dậy học

- Kiểm kê thiết bị cuối năm

- Vệ sinh các phòng

- Kiểm tra phòng máy ngữ văm

 

 

 

Các tin khác