Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:02 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013 )
KẾ HOACH TỔ VĂN PHÒNG

* Thư viện

- Thông báo HS nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy thi HK I

- Chuẩn bị kiểm kê cuối năm

* Ytế

- Lên kế hoạch lao động

- Tuyên truyền HIV

* kÉ TOÁN

- Nhận dự toán lương

- Nhận tiền cấp bù học phí

- Chuyển lương tháng 12

- Hoàn tạm ứng

* Văn Thư

- Lập DS phòng thi

- Làm biên bản thi HK I

* Đội - Theo dõi nề nếp HS

- Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày 22/12

- Tổ chức thi bóng đá, đá cầu, cầu lông

* Thiết bị

- Chuẩn bị đồ dùng dậy học

- Kiểm kê thiết bị cuối năm

- Vệ sinh các phòng

- Kiểm tra phòng máy ngữ văm

 

 

 

Các tin khác