Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:49 11/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 7- HỌC KỲ 2

I. Kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần

- Lên kế hoạch tổ văn phòng.

- Các bộ phân chủ động sắp xếp và ra soát hồ sơ chuẩn bị kiểm tra.

II. Kế hoạch các bộ phận:

-Thiết bị:  Làm vệ sinh và kiểm tra các phòng chức năng, phòng bộ môn sau tết.

- Thứ 3(12/2) Thầy Huy đưa học sinh đi thi HBTA cấp tỉnh tại THCS Nguyễn Tri Phương.

- Văn thư: Nắm số lương học sinh báo cáo BGH, PGD.

- Cập nhật công văn đi đến, cổng thông tin.

- Thư viện:  tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nhắc nhở học sinh nộp các khoản.

- Kế toán: Chuyển tiền điện tháng 1/2019. 

- Điều chỉnh mức đóng BHXH đối với giáo viên nâng lương, thâm niên.

- Làm báo cáo CSVC nộp PGD.

- Y tế: Phan công quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các phòng học

Các tin khác