Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:49 11/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 7- HỌC KỲ 2

I. Kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần

- Lên kế hoạch tổ văn phòng.

- Các bộ phân chủ động sắp xếp và ra soát hồ sơ chuẩn bị kiểm tra.

II. Kế hoạch các bộ phận:

-Thiết bị:  Làm vệ sinh và kiểm tra các phòng chức năng, phòng bộ môn sau tết.

- Thứ 3(12/2) Thầy Huy đưa học sinh đi thi HBTA cấp tỉnh tại THCS Nguyễn Tri Phương.

- Văn thư: Nắm số lương học sinh báo cáo BGH, PGD.

- Cập nhật công văn đi đến, cổng thông tin.

- Thư viện:  tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nhắc nhở học sinh nộp các khoản.

- Kế toán: Chuyển tiền điện tháng 1/2019. 

- Điều chỉnh mức đóng BHXH đối với giáo viên nâng lương, thâm niên.

- Làm báo cáo CSVC nộp PGD.

- Y tế: Phan công quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các phòng học

Các tin khác