Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:47 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

1. Văn thư:

- Làm hồ sợ phổ cập.

- Tổng hợp và lập danh sách đăng ký thi đua  năm 2015- 2016 nộp PGD.

2. Thư viện.

- Tiếp tục thu các khoản.

- Dán gáy sách.

3. Thiết bị.

- Bổ sung sổ mượ trả TBDH theo mẫu của sở.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng TBDH của giáo viên trong tháng để báo cáo BGH.

- Tham mưu cho BGh xây dựng nội quy phòng bộ môn.

- Chuẩn bị TBDh cho giáo viên.

4. Kế toán.

- Quyết toán các khoản của hội nghị CBCC

- Lập bảng dự trù tạm ứng kho bạc.

- Học lớp kế toán trưởng.

- lập danh sách học sinh diện hộ cận nghèo, hộ nghèo nộp Phòng giáo dục.

5. Y tế

- lập kế hoách tuyên truyền bệnh phong.

- Thu bảo hiểm tai nạn học sinh.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Các tin khác