Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:47 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

1. Văn thư:

- Làm hồ sợ phổ cập.

- Tổng hợp và lập danh sách đăng ký thi đua  năm 2015- 2016 nộp PGD.

2. Thư viện.

- Tiếp tục thu các khoản.

- Dán gáy sách.

3. Thiết bị.

- Bổ sung sổ mượ trả TBDH theo mẫu của sở.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng TBDH của giáo viên trong tháng để báo cáo BGH.

- Tham mưu cho BGh xây dựng nội quy phòng bộ môn.

- Chuẩn bị TBDh cho giáo viên.

4. Kế toán.

- Quyết toán các khoản của hội nghị CBCC

- Lập bảng dự trù tạm ứng kho bạc.

- Học lớp kế toán trưởng.

- lập danh sách học sinh diện hộ cận nghèo, hộ nghèo nộp Phòng giáo dục.

5. Y tế

- lập kế hoách tuyên truyền bệnh phong.

- Thu bảo hiểm tai nạn học sinh.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Các tin khác