Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 03:49 07/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

- Chuẩn bị CSVC , văn phòng phẩm phục vị thi học kỳ 1.

1. Văn thư: 

- lập danh sách phòng thi.

2. Thư viện:

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm.

- Giới thiệu sách theo chủ đề (22/12)

- Thu các khoản.

3. Thiết bị

- Kiêm tra máy tính chuẩn thi học IOE cấp trường (12/12)

- Họp ban tổ chức thi IOE cấp trường (9/12/2015)

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh.

4. Kế toán.

- Nộp danh sách, hồ sơ điều chỉnh khung lương CB- GV, NV cho PGD.

- Chuyển tiền điện, nước.

- Làm và nộp danh sách đăng ký BHYT của giáo viên cho Huyện.

5. Y tế

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh

Các tin khác