Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 03:49 07/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

- Chuẩn bị CSVC , văn phòng phẩm phục vị thi học kỳ 1.

1. Văn thư: 

- lập danh sách phòng thi.

2. Thư viện:

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm.

- Giới thiệu sách theo chủ đề (22/12)

- Thu các khoản.

3. Thiết bị

- Kiêm tra máy tính chuẩn thi học IOE cấp trường (12/12)

- Họp ban tổ chức thi IOE cấp trường (9/12/2015)

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh.

4. Kế toán.

- Nộp danh sách, hồ sơ điều chỉnh khung lương CB- GV, NV cho PGD.

- Chuyển tiền điện, nước.

- Làm và nộp danh sách đăng ký BHYT của giáo viên cho Huyện.

5. Y tế

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh

Các tin khác