Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 03:49 07/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

- Chuẩn bị CSVC , văn phòng phẩm phục vị thi học kỳ 1.

1. Văn thư: 

- lập danh sách phòng thi.

2. Thư viện:

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm.

- Giới thiệu sách theo chủ đề (22/12)

- Thu các khoản.

3. Thiết bị

- Kiêm tra máy tính chuẩn thi học IOE cấp trường (12/12)

- Họp ban tổ chức thi IOE cấp trường (9/12/2015)

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh.

4. Kế toán.

- Nộp danh sách, hồ sơ điều chỉnh khung lương CB- GV, NV cho PGD.

- Chuyển tiền điện, nước.

- Làm và nộp danh sách đăng ký BHYT của giáo viên cho Huyện.

5. Y tế

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh

Các tin khác