Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:37 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

KẾ  HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 34

* Các bộ phận chủ động rà soát hồ sơ và cập nhật kế hoạch tuần, tháng lên cổng thông tin kịp thời chậm nhất đến ngày thứ 5 (12/4)

1. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tổng hợp kế hoạch đang ký sử dụng TBDH của giáo viên tháng 3/2018.

- Làm vệ sinh, sắp xếp TB DH phòng thiết bị

- Kiểm tra máy chiếu phòng Lab, phòng Bảng thông minh.

2.Thư viện:

- Dán mã gáy sách và nhập phần mềm thư viện đối với tham khảo.

- lập danh sách những học sinh chưa đống tiền các khoản để thông báo đến GVCN và học sinh.

3. Kế toán:

- Tổng  hợp danh sách học  học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 nộp PGD.

- Tổng hợp hồ sơ nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn và  thâm niên đợt 1 năm 2018 

4. Y tế:

- Phân công quản lý lao động.

- Tiếp tục cân đo học sinh tính chỉ số BMI

Các tin khác