Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:15 04/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16 TỔ VĂN PHÒNG.

I. Nội dung:

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGh đầu tuần.

- Họp Hội đồng sư phạm vào lúc 13h30, ngày 6/12/2018

- Nắm số lượng học sinh

- Lập biên bản thi và danh sách phòng thi

- Cập nhật công văn đi- đến.

- Chuẩn bị TBDH cho giao viên

- Tổng hợp danh mục TBDH cần mua bổ sung năm 2018.

- Vệ sinh phòng thiết bị.

- Nhận hồ sơ phổ cập tại PGD

- Làm bảng lương tháng 12

- Chuyển tiền điện- nước.

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Cập nhật lượt bạn đọc mượn trả sách lên cổng thông tin

II. Điều chỉnh bổ sung

- Y tế: Cô Đặng THị Hiền nghỉ thai sản từ ngày 3/12/2018.

Các tin khác