Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:25 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiến hành kiểm tra phòng thiết bị

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Chuyển lớp lên cổng thông tin

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Theo dõi vệ sinh môi trường

- Lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm

- Đối chiếu và chuyển lương tháng 11

Các tin khác