Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:25 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiến hành kiểm tra phòng thiết bị

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV mượn

- Chuyển lớp lên cổng thông tin

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Theo dõi vệ sinh môi trường

- Lên kế hoạch khám sức khỏe đầu năm

- Đối chiếu và chuyển lương tháng 11

Các tin khác