Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:23 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Dự hội nghị CBCC

- Học nghị quyết TW

- Gửi thông báo đổi tên trường cho các đơn vị giao dịch

- Nghiệm thu phòng tin học

-Tổng hợp thi đua nộp BGH

- Lên kế hoạch lao động,theo dõi vệ sinh

Các tin khác