Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:37 20/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

TUẦN 40 ( Từ ngày 18.5.2020 đến ngày 24.5.2020)

 

1.      Kế toán:

-         Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo HK 2 NH 2019-2020

-         Chuyển tiền điện

-         Làm báo cáo sắp xếp lại cơ sở nhà đất

2.      Thư viện:

-         Sắp xếp tủ sách

-         Phục vụ bạn đọc

-         Rà soát lại hồ sơ thư viện tiên tiến

3.      Thiết bị:

-         Sắp xếp phòng  thiết bị

-         Làm nẹp tranh dạy học

4.      Y tế:

-         Kiểm tra thân nhiệt học sinh

-         Lên kế hoạch lao động

-         Kiểm tra công tác vệ sinh

-         Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

-         Cân đo học sinh

5.      Văn thư:

-         Cập nhật  công văn đi đến

-         Nắm số liệu học sinh.

Các tin khác