Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 17:36 18/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 1 năm 2021, từ 04/01/2021 đến 10/01/2021 )

1. Kế toán:

Làm đối chiếu quí 4

Làm , đối chiếu TG tháng 12

Làm, đối chiếu năm 2020

Làm dự toán 2021

2. Thư viện:

Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Sơ kết tổ văn phòng

- Kiểm kê 6 tháng cuối năm

- Vệ sinh các tủ sách

3. Văn Thư:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Tổng hợp và báo cáo điểm thi HKI

- Báo cáo giữa năm

- Gửi báo cáo giữa năm trên cổng thông tin.

- Cập nhật công văn đi đến.

4. Thiết bị:

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Tiếp tục kiểm kê thiết bị HKI

- Hoàn thành HSSS thiết bị HKI

- Theo dõi mượn trả thiết bị

5. Y tế:

 - Họp tổ văn phòng.

- Phát thẻ BHYT học sinh.

- Tiến hành kiểm kê tài sản học kỳ 1.

- Phân công, theo dõi lao động

Các tin khác