Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:47 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

* Dự hội nghị cán bộ công chức năm học 2015- 2016

1. Văn thư

- Làm hồ sơ phổ cập.

- Làm và gửi giấy mời chuẩn bị Hội nghị CBCC.-

- Lập danh sách đăng ký thi đua.

2. Thư viện.

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- chuẩn bị quà trung thu cho các cháu( buổi sáng; ngày 23/9)

- Dán mã gáy sách.

3. Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Sắp xếp TBDH môn vật lý.

- Tham mưu với BG kế hoạch mua bổ sung TBDH.

- Liên hệ công ty Hitech bảo trf , sủa chửa máy chiếu phòng Lab.

4. Y tế.

- Tập huấn sơ cấp cứu tại PGD ( ngày 22/9).

- Liên hệ trạm Y tế khám sức khỏe cho học sinh.

Tổng hợp da h sách và nộp BHTN cho học sinh.

5. Kế toán.

 

Các tin khác