Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:47 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

* Dự hội nghị cán bộ công chức năm học 2015- 2016

1. Văn thư

- Làm hồ sơ phổ cập.

- Làm và gửi giấy mời chuẩn bị Hội nghị CBCC.-

- Lập danh sách đăng ký thi đua.

2. Thư viện.

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- chuẩn bị quà trung thu cho các cháu( buổi sáng; ngày 23/9)

- Dán mã gáy sách.

3. Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Sắp xếp TBDH môn vật lý.

- Tham mưu với BG kế hoạch mua bổ sung TBDH.

- Liên hệ công ty Hitech bảo trf , sủa chửa máy chiếu phòng Lab.

4. Y tế.

- Tập huấn sơ cấp cứu tại PGD ( ngày 22/9).

- Liên hệ trạm Y tế khám sức khỏe cho học sinh.

Tổng hợp da h sách và nộp BHTN cho học sinh.

5. Kế toán.

 

Các tin khác