Dạy tức là học hai lần''

Ngày 17 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:40 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Tiếp tục phục vụ thi HK1.

- Các bộ phân tiến hành tự kiểm kê cuối năm.

- Làm các biểu mẫu báo cáo điểm thi, chất lượng phát cho giáo viên.

- Phân công, quản lý lao động.

 

Các tin khác