Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:17 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )
KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Các bộ phận hoàn thành biên bản bàn giao nội bộ.

- Lập danh sách đăng ký thi  đua nộp PGD.

- Nhập danh sách  khảo sát học sinh khối 6.

- Lắp mấy chiếu phòng ngữa văn. chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Cập nhật phần mềm thư viện.

- triển khái ngày hội đọc sách  (5/10).

- Đăng ký thay đổi mẫu chữ ký do thay đổi hiệu trưởng.

- Đổi sổ BHYT cho giáo viên có hộ khẩu thuộc xã bãi ngang.

- Nộp hồ sơ nhu cầu bãi ngang , lương cho Phòng tài chính.

- lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Phân công và theo dõi lao động.

 

Các tin khác