Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:17 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )
KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Các bộ phận hoàn thành biên bản bàn giao nội bộ.

- Lập danh sách đăng ký thi  đua nộp PGD.

- Nhập danh sách  khảo sát học sinh khối 6.

- Lắp mấy chiếu phòng ngữa văn. chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Cập nhật phần mềm thư viện.

- triển khái ngày hội đọc sách  (5/10).

- Đăng ký thay đổi mẫu chữ ký do thay đổi hiệu trưởng.

- Đổi sổ BHYT cho giáo viên có hộ khẩu thuộc xã bãi ngang.

- Nộp hồ sơ nhu cầu bãi ngang , lương cho Phòng tài chính.

- lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Phân công và theo dõi lao động.

 

Các tin khác