Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:17 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 8- HỌC KỲ 2

I. kế hoạch chung.

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Xây dưng kế hoạch tổ

- Nhắc nhở các bộ phận lên kế hoạch kịp thời trên cổng thông tin.

- Các bộ phân chủ động rà soát hồ sơ.

II. kế hoạch các bộ phận:

1. Văn thư: 

- Năm số lượng báo cáo tháng 2

- Kiểm tra công tác cấp phát bằng và lưu bằng TNTHCS.

- Cập nhật công văn đi đến.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị thiết bị dạy học cho giáo viên

- Kiểm tra việc đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin báo cáo BGH.

- Kiểm tra và chuẩn bị máy để giáo viên dạy thao giảng chuyên đề cụm.

3. Kế toán:

- Chuyển tiền điện, nước , điện thoại.

- Làm báo cáo nghị định 43 nộp phòng tài chính.

- Rà soát hồ sơ kế toán.

4. Thư viện:

- Cập nhật phần mềm thư viện vào cổng thông tin.

- Phục vụ bạn đọc

- Nhắc nhở học sinh nộp các khoản.

5. Y tế:

- Phân công, quản lý lao động

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Tiếp tục cân đo học sinh

Các tin khác