Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:55 06/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 3 ( Từ ngày 5/9 đến 11/9/2016)

* Chuẩn bị CSVS cho lễ khai giảng và hội nghị PHHS đầu năm học 2016- 2017.

1. Văn thư:

- Cập nhật hồ sơ học sinh vào sổ đăng bộ, tiếp tục cập nhật phiếu điều tra phổ cập.

- Tham gia tập huấn công tác thống kê (8/9/2016)

2. Thư viện: 

- Đôn đóc nhắc nhở học sinh nộp các khoản đầu năm, phát áo quần đồng phục, thể dục cho học sinh.

3. Thiết bị:

- Kết hợp kế toán rà soát hồ sơ, TBDH do sở cấp từ năm 2013- 2015.

4. Kế toán:

- Làm bảng lương tháng 9, quyết toán các khoản thu chi  lễ khai giảng, hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.

5. Y tế:

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp, phân công và theo dõi lao động


Các tin khác