Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 07:57 19/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )
KẾ HOẠCH TUẦN 2 ( 24/8 ĐẾN NGÀY 30/8/2015)

- họp giao ban tổ văn phòng.

- Văn thư, cập nhật điểm thi lại vào học bạ.

   Nắm số lượng học sinh, làm sổ điểm cá nhân

- Thư viện tổng hợp số lượng học sinh mua áo đồng phục.

   Cho giáo mượn sách đầu năm.

- Thiết bị sắp xếp TBDHphòng thiết bị, lập hồ sơ quản lý TBDH cho giáo viên mượn sử dụng.

  lắp bòng đén  cáo phòng học lớp 9.

- Kế toán chuyển tiền điện, nước, điện thoại.

  lập thông báo các khoản thu đầu năm chuẩn bị hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.

- Y tế: Tuyện truyền bệnh sốt xuất huyết, kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Bảo vệ: làm vệ sinh, sắp bàn ghế các phòng học hợp lý

 

Các tin khác