Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 07:57 19/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )
KẾ HOẠCH TUẦN 2 ( 24/8 ĐẾN NGÀY 30/8/2015)

- họp giao ban tổ văn phòng.

- Văn thư, cập nhật điểm thi lại vào học bạ.

   Nắm số lượng học sinh, làm sổ điểm cá nhân

- Thư viện tổng hợp số lượng học sinh mua áo đồng phục.

   Cho giáo mượn sách đầu năm.

- Thiết bị sắp xếp TBDHphòng thiết bị, lập hồ sơ quản lý TBDH cho giáo viên mượn sử dụng.

  lắp bòng đén  cáo phòng học lớp 9.

- Kế toán chuyển tiền điện, nước, điện thoại.

  lập thông báo các khoản thu đầu năm chuẩn bị hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.

- Y tế: Tuyện truyền bệnh sốt xuất huyết, kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Bảo vệ: làm vệ sinh, sắp bàn ghế các phòng học hợp lý

 

Các tin khác