Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:14 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 15.

- Cập nhật chứng chỉ nghề vào học bạ khối 9.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

-Làm vệ sih TBDH phòng Hóa., tiếp tục đóng nệp trảnh khối 7.

- Kiểm tra máy, tai phone chuẩn bị thi IOE cấp trường.

- Tiế tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Đối chiếu chứng từ tháng 11 với kế toán.

- Phân công và quản lý lao động.

- Triển khai kế hoạch ngoại khóa HIV đến các lớp.

- Làm dự toán bái ngang năm 2016.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, làm đối chiếu tiền gửi kho bạc tháng 11

Các tin khác