Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:14 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 15.

- Cập nhật chứng chỉ nghề vào học bạ khối 9.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

-Làm vệ sih TBDH phòng Hóa., tiếp tục đóng nệp trảnh khối 7.

- Kiểm tra máy, tai phone chuẩn bị thi IOE cấp trường.

- Tiế tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Đối chiếu chứng từ tháng 11 với kế toán.

- Phân công và quản lý lao động.

- Triển khai kế hoạch ngoại khóa HIV đến các lớp.

- Làm dự toán bái ngang năm 2016.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, làm đối chiếu tiền gửi kho bạc tháng 11

Các tin khác