Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:57 06/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3  TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Trang hoàng và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018- 2019

- Tham gia lễ khai giảng ngày ( 5/9).

- Họp hội đồng sư phạm thứ 5 (6/9) vào lúc 13h30.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên. chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- In sổ điểm cá nhân, năm số lượng báo cóa tháng 9 cho BGH.

- Phục vụ bạn đọc, tiến hành thu các khoản đầu năm.

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 9/2018.

- Phân công và quản lý lao động, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các dịch bệnh.

Các tin khác