Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:30 09/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 8.

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Tham gia ngoại khóa ATGT vào lúc 14h00, ngày 1010/2018 tại hội trường văn hóa xã Quảng THành

II. Kế hoạch các bộ phận.

1. Văn thư:

- Thu phiếu điều tra phổ cập- Nhập phần mềm phổ cập.

- Hoàn thành danh sách số điện thoại học sinh nộp PGD.

- Cho học sinh rút bằng.

2. Thiết bị: 

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên theo kế hoạch.

- Làm vệ sinh các phòng bộ môn.

- Nghiệm thu TBDH - Trang hoàng và chuẩn bị máy chiếu đẻ tổ chức ngoại khóa ATGT (10/10)

3. Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc ưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

- Tiếp tục dán mã gáy sách, nhập phần mềm thư viện.

4. Kế toán;

- làm quyết toán chăm sóc sức khỏe ban đầu nộp bhxh

- Điều chỉnh mức đóng BHXH đối với giáo viên nâng lương.

- Làm đơn miễn giảm học phí - hỗ trợ chi phí học tập.

5. Y té:

- Phân công quản lý lao động- tăng cường kiểm tra vệ sinh 

- Tổng hợp mã số thẻ BHYT học sinh.

- Tuyên truyền và khảo sát lại bệnh phong.

Các tin khác