Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:55 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014 )
kế hoach tuần

-phát tiền cấp bù học phí cho học sinh

- Sơ kết tổ KHI

- Họp phụ huynh giữa KHI

Các tin khác