Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:50 03/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 33.

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Cập nhật hồ sơ thi đua trường .

- Thông báo cho học sinh nhận bằng tốt nghiệp THCS.

- Cập nhật kế hoạch đăng ký sử dụng TBDH để BGH ký duyệt.

- Đánh giá kế hoạch tháng 3, xây dựng kế hoạch  tổ văn phòng tháng tư báo cáo BGH

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Đối chiếu kinh phí quý 1 năm 2017

- Làm bảng lương tháng 4/2017.

- Phục vụ bạn đọc, làm ãm gáy sách mới

- In phiếu mục lục từ phần mềm.

- Phân công, quản lý lao động

- Tăng cương kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Các bộ phận nộp  SKKN cho chuyên môn trước ngày 7/4/2017

Các tin khác