Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:50 03/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 33.

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Cập nhật hồ sơ thi đua trường .

- Thông báo cho học sinh nhận bằng tốt nghiệp THCS.

- Cập nhật kế hoạch đăng ký sử dụng TBDH để BGH ký duyệt.

- Đánh giá kế hoạch tháng 3, xây dựng kế hoạch  tổ văn phòng tháng tư báo cáo BGH

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Đối chiếu kinh phí quý 1 năm 2017

- Làm bảng lương tháng 4/2017.

- Phục vụ bạn đọc, làm ãm gáy sách mới

- In phiếu mục lục từ phần mềm.

- Phân công, quản lý lao động

- Tăng cương kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Các bộ phận nộp  SKKN cho chuyên môn trước ngày 7/4/2017

Các tin khác