Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:04 21/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- TV làm phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Làm hồ sơ và các chế độ cho GV

- Chuyển lương tháng 4

- Các thành viên trong tổ trực chính

Các tin khác