Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:36 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

1. Văn thư:

- Nộp báo cáo công tác quản lý văn bằng TNTHCS cho phòng giáo dục.

- Thu hồ sơ học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

2. Thư viện.

- Giới thiệu sách theo chủ đề 8/ 3.

- Phục vụ bạn đọc

3. Thiết bị.

- Báo cáo tình hình đang ký và sử dụng thiết bị dạy học tháng 2 cho BGH.

- Giới thiệu danh mục TBDH mua bổ sung năm 2015 đến toàn thể giáo viên trên cổng thông tin.

4. Y tế.

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh Zika.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

Các tin khác