Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:40 08/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 )
tổ văn phòng

1. Văn thư:

- Sắp xép và phát học bạ cho giáo viên khối 6.

- Gửi mail danh sách  học sinh từ 11- 14 tuổi về các trường .

- Cập nhật sổ đăng bộ.

2 Thư viện:

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Thu học phí và các khoản đầu năm.

- lập danh sách cộng tác viên thư viện.

3. Thiết bị.

- Lập báo cáo thiết bị dạy học

- chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kết hợp với giáo viên các tổ: văn sử, lý sinh- công nghệ, hóa sắp xếp TBDH.

- Lắp máy tính phòng ngữ văn, sửa điện phòng 9/3.

4, Kế toán.

- Chuyển tiền điện, nước.

- Đổi thẻ bảo hiểm cho giáo viên.

- làm hồ sơ thanh lý tài sản.

- Làm báo cáo csvc.

5. Y tế

- Lập bảng dự trù mua sắm dụng cụ y tế, thuốc mên.

- Hợp đồng thợ sửa bình nước cho học sinh.

- Thu bảo hiểm tai nạn.

- Nộp phương án tổ chức  thu BHYT

Các tin khác