Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:53 25/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020 )

-         

1.      Kế toán:

-         Tiếp tục rà soát hồ sơ minh chứng KĐCL

-         Làm đối chiếu tiền gửi tháng 5

-         Làm lương, phụ cấp, BH, KPCĐ tháng 6

2.      Thư viện:

-         Nhắc họ sinh khôi 8 nộp tiền học phí nghề

-         Phục vụ bạn đọc

-         Rà soát lại hồ sơ thư viện tiên tiến

3.      Thiết bị:

-         Sắp xếp phòng  thiết bị

-         Làm nẹp tranh dạy học

-         Chuẩn bị đồ dùng dạy học cho GV mượn

-         Theo dõi GV mượn trả thiết bị

4.      Y tế:

-         Kiểm tra thân nhiệt học sinh

-         Lên kế hoạch lao động

-         Kiểm tra công tác vệ sinh

-         Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

-         Cân đo học sinh, tính chỉ số BMI

5.      Văn thư:

-         Cập nhật  công văn đi đến

-         Nắm số liệu học sinh để đánh danh sách phòng thi

-         Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9

-         Tiếp tục rà soát hồ sơ minh chứng KĐCL

Các tin khác