Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:26 27/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020 )

Các bộ phận rà soát lại hồ sơ tự đánh giá KĐCL, thu thập minh chứng.

Vệ sinh các phòng làm việc

Trực cơ quan theo lịch của BGH.

Các tin khác