Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:26 27/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020 )

Các bộ phận rà soát lại hồ sơ tự đánh giá KĐCL, thu thập minh chứng.

Vệ sinh các phòng làm việc

Trực cơ quan theo lịch của BGH.

Các tin khác