Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:02 30/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG- TUẦN 4 HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật sách mới trên cổng thông tin thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đưa học sinh đi thi giỏi huyện ( Thứ 3- thầy Huy, Thứ 4 - Cô Ngọc anh)

- Sắp xếp các tủ sách

- Cập nhật công văn đi đến

- Chuẩn bị thiết bị dạy học cho giáo viên.

- Kiểm tra các mấy để giáo viên dạy thao giảng.

- Phân công quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp

Các tin khác