Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:02 30/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG- TUẦN 4 HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật sách mới trên cổng thông tin thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đưa học sinh đi thi giỏi huyện ( Thứ 3- thầy Huy, Thứ 4 - Cô Ngọc anh)

- Sắp xếp các tủ sách

- Cập nhật công văn đi đến

- Chuẩn bị thiết bị dạy học cho giáo viên.

- Kiểm tra các mấy để giáo viên dạy thao giảng.

- Phân công quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp

Các tin khác