Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:57 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 )

 

KẾ HOẠCH TUẦN 21 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý BGH

- Thu sổ đầu bài học kỳ I

- Cập nhật phân công chuyên môn HKII trên cổng thông tin

- Làm biên bản họp phụ huynh giữa năm

- Họp phụ huynh giữa năm học

- Xây dựng kế hoạch tổ tuần 21.

- Kiểm tra máy tính phòng tin, tai phone  chuẩn bị tổ chức thi IOE cấp huyện ngà y( 14/1/2017).

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- lắp máy chiếu phòng ngữ văn.

- làm vệ sinh phòng Tin học chuẩn bị thi IOE 

 -họp giao ban tổ văn phòng

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Họp phụ huynh giữa học kỳ I

-Làm hồ sơ, sổ kế toán

-Chuẩn bị công tác kiểm tra TC, TS năm 2016

- Phân công, quản lý lao động

- Kiểm tra vệ sinh các lớp

 

Các tin khác