Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:19 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014 )
Kế hoach tổ văn phòng

* Thư vện

- Sắp xếp thư vện

- Thông báo những học sinh chưa nộp các khoản đầu năm

* Thiết bị

- Giowis thiệu thiết bị hiện có

- Chuẩn bị đồ dùng cho giáo viên thi dạy giỏi

- Sắp xếp tranh ảnh địa

* Văn thư

- Ghi hồ sơ lý lịch cabs bọ

- Sắp xếp phòng làm việc

* Ké toán

- Đối chiếu số liệu tháng 02

- Hoàn tạm ứng

- Chuyển hồ sơ thanh lý tài sản

- Làm hồ sơ thai sản cô hiền

- Làm hồ sơ dưỡng sức sau thai sản cô Trinh

* Đội

- Duyệt văn nghệ

- Lên kế hoạch hội trại 26-3

* Y tế

- Theo dõi vệ sinh môi trường

- Quản lý các lớp lao động

 

Các tin khác