Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:59 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013 )

Họp giao ban tổ

Thư viện; Phục vụ bạn đọc

              Giới thiệu sách về Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh

- Kế toán: Chuyển tiền thai sản

               Nhận chứng từ tại kho bạc

- Thiết bị; Chuẩn bị đồ dùng cho giáo viên

- Văn thư: Kiểm tra học bạ khối 6 chuẩn bị đóng mã số

- Y tế: Đi học

Các tin khác