Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 21:43 21/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Họp các tiểu ban chuẩn bị Hội trại 26/ 3.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện CSVC tổ chức Hội trại.

- Phân công  quản lý lao động, kết hợp trạm Y tế phun thuốc xử lý môi trường ( 20/3/2018)

- Phục vụ ban đọc, in phích, phiếu mục lục

- Giới thiệu sách theo chủ đề 26/3.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Lập dự toán hoàn tạm ứng nộp kho bạc.

- Tham gia Hội Trại ngày 23, 24/3/2018.

Các tin khác