Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:09 14/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 12

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập để huyện kiểm tra ngày 9/11

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- Lập danh mục mua bổ sung thiết bị dạy học năm 2016.

- Mua nẹp gỗ để đóng tranh ảnh.

-Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán.

- Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách theo chủ đề 20/10.

- Làm và cân đối bảng lương tháng 11.

- Phân công , quản lý lao động

- Kết hợp trạm  Y tế tiến hành khám sức khỏe cho học sinh khối 6.

Các tin khác