Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:09 14/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 12

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập để huyện kiểm tra ngày 9/11

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- Lập danh mục mua bổ sung thiết bị dạy học năm 2016.

- Mua nẹp gỗ để đóng tranh ảnh.

-Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán.

- Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách theo chủ đề 20/10.

- Làm và cân đối bảng lương tháng 11.

- Phân công , quản lý lao động

- Kết hợp trạm  Y tế tiến hành khám sức khỏe cho học sinh khối 6.

Các tin khác