Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 17:31 18/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 5 năm 2021, từ 01/02/2021 đến 07/02/2021 )

1. Kế toán:

- Làm đối chiếu TG tháng 01.2020

- Làm đối chiếu năm nguồn 12

- Làm, chuyển lương, BH, KPCĐ tháng 02.2020

2. Thư viện:

 Họp giao banb tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Sơ kết hội đồng sư phạm. tất niên cuối năm

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

3. Thiết bị;

- Họp tổ văn phòng.

- Theo dõi mượn trả thiết bị

- Sắp xếp, vệ sinh thiết bị.

- Cập nhật đăng ký thiết bị trên cổng thông tin.

4. Văn thư:

Cập nhật công văn đi đến

- Cập nhật sổ đăng ký thi đua.

5. Y tế:

 Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Theo dõi tình hình sức khỏe.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Nhận và phát thẻ BHYT học sinh đã điều chỉnh.

Các tin khác