Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:02 28/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 3- HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Rà soát máy tính các phòng bộ môn, phòng LAB, phòng bảng tương tác để đảm bảo cho công tác dạy học.

- Thầy Huy đưa  học sinh tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

- Phân công quản lý lao động

- Sơ kết Hội đồng sư phạm.

- Chuẩn bị các điều kuiện để tổ chức họp phụ huynh 

- GVCN tiếp tục thu các khoản của học sinh và nộp cho thủ quỹ;

- Hoàn thành dự toán năm 2019 và chuyển lương tháng 01: Kế toán.

- Cập nhật công văn đi đến- năm số lượng báo cáo đầu năm 2019.

- Phân công quản lý lao động- tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

Các tin khác