Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:02 28/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 3- HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Rà soát máy tính các phòng bộ môn, phòng LAB, phòng bảng tương tác để đảm bảo cho công tác dạy học.

- Thầy Huy đưa  học sinh tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

- Phân công quản lý lao động

- Sơ kết Hội đồng sư phạm.

- Chuẩn bị các điều kuiện để tổ chức họp phụ huynh 

- GVCN tiếp tục thu các khoản của học sinh và nộp cho thủ quỹ;

- Hoàn thành dự toán năm 2019 và chuyển lương tháng 01: Kế toán.

- Cập nhật công văn đi đến- năm số lượng báo cáo đầu năm 2019.

- Phân công quản lý lao động- tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

Các tin khác