Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:29 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

- Nghĩ lễ 30/4, 1/5

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm để tổ chức thi học kỳ 2 

- Làm mã phách, dán danh sách phòng thi.

- Phân công, quản lý lao động

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 5 cho cán bộ giáo viên.

- Kiểm tra lại các máy casset để thi 

Các tin khác