Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 07:48 26/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 48 năm 2020, từ 23/11/2020 đến 29/11/2020 )

1. Thư viện:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp danh sách nộp tiền đợt 1

- Tổng vệ sinh các tủ sách

 2. Văn thư: 

- Cấp phát bằng tốt nghiệp THCS cho HS

- Cập nhật công văn đi- đến

3. Y tế:

- Kên kế hoạch và kiểm tra lao động

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT.

- Theo dõi sức khỏe học sinh.

4. Thiết bị:

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học cho giáo viên

- Sắp xếp đồ dùng dạy học

4. Kế toán:

- Cân đối KP cấp bù học phí

- Chuyển tiền cho các đơn vị

Các tin khác