Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:33 20/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 27

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý với BGH

- Dán ảnh khối 6 vào học bạ

- cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến

- Rà soát bằng TN vào sổ cấp phát bằng

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục đóng nẹp tran ảnh địa lý 9.

- làm vệ sinh Sắp xếp thiết bị tại phòng Thiết bị.

- Phục vụ giáo viên

- Pho to chung đề

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu ngứng tuwg với kế toán

- Lập bảng quỹ lương năm 2017.

- Lập bảng quỹ lương biên chế ăm 2017 nộp phòng nội vụ.

- Chuyển tiền điện, nước.

- Phân công và quản lý lao động.

- Tiếp tục cân , đo học sinh khối 8.

- Lên kế hoạch tuyên truyền bệnh lao

Các tin khác