Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:33 20/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 27

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý với BGH

- Dán ảnh khối 6 vào học bạ

- cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến

- Rà soát bằng TN vào sổ cấp phát bằng

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục đóng nẹp tran ảnh địa lý 9.

- làm vệ sinh Sắp xếp thiết bị tại phòng Thiết bị.

- Phục vụ giáo viên

- Pho to chung đề

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu ngứng tuwg với kế toán

- Lập bảng quỹ lương năm 2017.

- Lập bảng quỹ lương biên chế ăm 2017 nộp phòng nội vụ.

- Chuyển tiền điện, nước.

- Phân công và quản lý lao động.

- Tiếp tục cân , đo học sinh khối 8.

- Lên kế hoạch tuyên truyền bệnh lao

Các tin khác