Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:38 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6 (25/9/2017 đến 1/10/2017)

TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Lập danh sách đăng ký thi đua nộp PGD, cập nhật hồ sơ phổ cập.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên theo lịch, chuẩn bị máy chiếu, ti vi để tổ chức ngoại khóa ATGT (29/9/2017).

- Chuẩn bị hồ sơ quản lý TBDH để  BGH kiểm tra, ký duyệt

- Tiếp tục thu các khoản, đối chiếu chứng từ với kế toán

- In phich mục lục, phục vụ ba đọc.

- Tham gia đại hội chi đoàn ( 13h30 ngày 30/9/2017)

- Y tế chuẩn bị hồ sơ để kiểm tra (28/9/2017).

- Phân công, quản lý lao động, kết hợp với TPT tuyên truyền bệnh phong

Các tin khác