Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:31 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

 

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 25/2017

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý với BGH

- Tiếp tục nhắc GVCN thông báo học sinh nộp ảnh để dán vào học bạ

- Nắm và báo cáo số lượng tháng 2

- Bỏ các quyết định nâng lương, thâm niên vào hồ sơ cán bộ

- Cập nật thông tin, vào sổ công văn đi đến, chuyển giao văn bản đến cho người có liên quan giải quyết.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh môn Địa lý khối 9

- Lập biên bản bàn giao máy cho 04 tổ cuyên môn.

- Rà soát hồ sơ Tổ, bộ phận thiết bị để BGH kiểm tra

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ công đoàn với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền đầu năm

- Làm lại đối chiếu TG tháng 12/2016, năm, tháng 01/2017

- Đối chiếu TG(KB)

- Làm dự toán năm 2017

- Làm giấy thôi trả lương cho GV thuyên chuyển công tác

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 9/2, 9/3, 9/4, 7/1, 8/1.

- Cân đo, cập nhật sổ theo dõi học sinh khối 7 học kỳ II.

- Đưa học sinh đi thi bóng đá tại trường Đặng Dung.

 

Các tin khác