Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:11 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 35

1. Thiết bị:

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kết hớp Thầy Long kiểm tra máy vi tính phòng tin chuẩn bị thị HK2.

- Lắp máy phòng vật lý.

2. Thư viện:

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm

- In sao đề thi của trường.

- Tiếp tục dán mã gấy sách.

- Cho giáo vuên mượn sách tham khảo.

3. Kế toán;

-Lập và tổng hợp danh sách nâng lương định kỳ, thâm niên, nâng lương trước thời hạn chuẩn bị xét nâng lương

- Tham gia họp xét nang lương  vào lúc 13h00, ngày (19/4/2018).

4. Văn thư;

- Lập danh sách phòng thi, biên bản thi.

- Nắm số lượng chuẩn bị báo cáo công tác tháng 4/2018

- Họp và kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 vào lúc (20/4/2018).

5. Y tế:

- Phân công quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Lập kế hoạch và tiến hành tuyên truyên vệ sinh ATTP đến CBGV- Nv và học sinh toàn trường.

Các tin khác