Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:11 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 35

1. Thiết bị:

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kết hớp Thầy Long kiểm tra máy vi tính phòng tin chuẩn bị thị HK2.

- Lắp máy phòng vật lý.

2. Thư viện:

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm

- In sao đề thi của trường.

- Tiếp tục dán mã gấy sách.

- Cho giáo vuên mượn sách tham khảo.

3. Kế toán;

-Lập và tổng hợp danh sách nâng lương định kỳ, thâm niên, nâng lương trước thời hạn chuẩn bị xét nâng lương

- Tham gia họp xét nang lương  vào lúc 13h00, ngày (19/4/2018).

4. Văn thư;

- Lập danh sách phòng thi, biên bản thi.

- Nắm số lượng chuẩn bị báo cáo công tác tháng 4/2018

- Họp và kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 vào lúc (20/4/2018).

5. Y tế:

- Phân công quản lý lao động.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Lập kế hoạch và tiến hành tuyên truyên vệ sinh ATTP đến CBGV- Nv và học sinh toàn trường.

Các tin khác