Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:25 18/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 - TỔ VĂN PHÒNG

-Họp giao ban tổ văn phòng, tham dự hội nghị CBCC năm học 2017- 2018 ( vào lúc 13h30 ngày 21/9/2017), họp liên tịch

- Báo cáo đầu năm trên cổng thông tin , cập nhật sổ đăng bộ

- Lập danh sách đăng ký thi đua.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, sắp xếp  , làm vệ sinh các phòng bộ môn

- Lập sổ nhật ký, lý lịch máy tính phòng Tin Học

- Tiếp tục thu các khoản, phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị CSVC tổ chức hội nghị CBCC, xây dựng kế hoạch thư viện chuẩn

- Phân công, quản lý lao động, 

- Lập danh sách học sinh nộp BHTN đợt 1

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh phong, và dịch bệnh trông trường học

Các tin khác