Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:18 22/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG.

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm, giấy thi  phục vụ thi học kỳ 2

- Cập nhật công văn đi , đến.

- Lập các báo các chthi học kỳ 2

- Kiểm tra lại hồ sơ khối 9.

- In sổ kế hoạch sử dụng TBDH học kỳ 2.

- Tổng hợp các tiết dạy thực hành của giáo viên học kỳ 2.

- Kiểm tra máy cacset, máy vi tinh phòng tin chuẩn bị thi học kỳ 2.

- Tiếp tục dán nã gáy sách.

- Làm báo cáo ngày hội đọc sách.

- Chyển  tiền điện, điện thoại, tiền nước.

- Nooph danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cho PGD.

- Phân công , quản lý lao động.- tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Tăng cường hỗ trợ cho thư viên để dán mã gáy sách

Các tin khác