Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:18 22/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG.

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm, giấy thi  phục vụ thi học kỳ 2

- Cập nhật công văn đi , đến.

- Lập các báo các chthi học kỳ 2

- Kiểm tra lại hồ sơ khối 9.

- In sổ kế hoạch sử dụng TBDH học kỳ 2.

- Tổng hợp các tiết dạy thực hành của giáo viên học kỳ 2.

- Kiểm tra máy cacset, máy vi tinh phòng tin chuẩn bị thi học kỳ 2.

- Tiếp tục dán nã gáy sách.

- Làm báo cáo ngày hội đọc sách.

- Chyển  tiền điện, điện thoại, tiền nước.

- Nooph danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cho PGD.

- Phân công , quản lý lao động.- tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Tăng cường hỗ trợ cho thư viên để dán mã gáy sách

Các tin khác