Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:32 28/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

                  TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

                                   

                                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 TỔ VĂN PHÒNG

                                                NĂM HỌC 2018 - 2019

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Phát các biểu mẫu sơ kết cá nhân, sơ kết lớp, tổ chuyên môn HK1 (Văn thư);

- Thứ Tư (02.01.2019) kiểm kê tài sản theo KH của tổ Văn Phòng.

- Làm hồ sơ thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Rút tiền tại kho bạc huyện

- Kiểm kê sách mới nhập về

- Thanh toán và phát các chế độ cho giáo viên

- Sắp xếp TBDH- kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Phân công quản lý lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Hoàn tạm ứng kho bạc

Các tin khác