Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:37 14/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

1. Văn thư:

- Cập nhật cổng thông tin, báo cáo đầu năm

- Chuẩn bị biên bản họp phụ huynh đầu năm

- Phát sổ điểm cá nhân và mẫu 1PT cho GV

- Cập nhật công văn đi đến

2. Thiết bị:

- Săp sếp hồ sơ thiết bị

- Cho GV mượn đồ dùng dạy học

- Sắp xếp thiết bị

3. Kế toán:

Họp giao ban tổ Vp

Lên KH công tác tuần

Lên dự trù các khoản thu NH 2020-2021, trà soát kinh phí quỹ PH, XHH chuản bị họp BĐDPHHS.

Chuẩn bị, tham dự đại hội PHHS đâu năm học.

Chuyển tiền điện tháng 9.2020.

4. Y tế:

- Lê kế hoạc lao động và theo dõi lao động

- Tuyên truyền phòng chống dịch

-Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh

- Tham gia họp PHHS đầu năm học.

5. Thư viện:

-Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng 9

-Làm thẻ bạn đọc

- Tham gia họp PHHS đầu năm học.

Các tin khác