Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:04 12/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 15 - HỌC KỲ 2.

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH .

- Họp  liên tịch

- Cập nhật công văn đi đên, cổng thông tin.

- Tổng hợp danh sách học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 nộp PGD.

- Rà soát hồ sơ , học bạ khối 9.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kết hợp giáo viên tổ lý sắp xếp bàn ghế phòng vật lý- công nghệ.

- Liên hệ thợ để sửa tivi phòng vật lý

- Sắp xếp TBDH phòng thiết bị.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn để công ty hoàng anh bảo trì máy tính.

- Thư viện tiếp tục hoàn thiện  sơ.

- Đón đoàn kiểm tra thư viện.

- Các bộ phận tăng cường hỗ trợ thư  viện để sắp xếp hợp lý.

- Triển khai làm chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

- Tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghè nộp phòng GD

- Lập dư trù kinh phí năm 2019.

- Phân công quản lý lao động.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

Các tin khác