Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:41 17/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

KẾ HOẠCH  TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 9 (Từ ngày 16/10 đến 22/10/2017)

I.Kế hoạch các bộ phận.

1.Thư viện: 

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

-Nộp các khoản tại PGD.

- Phục vụ bạn đọc

- Làm vệ sinh phòng thư viện.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị máy chiếu để tổ chức ngoại khóa( xử lý rác thải) ngày 16/10/2017.

-Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Sắp xếp TBDH và làm vệ sinh phòng Thiết bị  và các phòng bộ môn.

- Tổng hợp danh mục thiết bị dạy học cần mua từ 4 tổ chuyên môn.

3. Y Tế:

- Phân công, quảng lý lao động

- Tiến hành cân đo cho học sinh khối 8 để tỉnh chỉ số BMI.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bệnh tay chân miệng và dịch sốt xuất huyết.

- Làm báo cáo thanh toán hợp đồng khám sức khoerchohocj sinh khối 6.

4.Văn thư: NGhỉ hộ sản từ ngày 11/10/2017.

5.Kế toán : Nghỉ hộ sản từ ngày  16/8/2017

II: Điều chỉnh bổ sung:

Các tin khác