Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:41 17/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

KẾ HOẠCH  TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 9 (Từ ngày 16/10 đến 22/10/2017)

I.Kế hoạch các bộ phận.

1.Thư viện: 

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

-Nộp các khoản tại PGD.

- Phục vụ bạn đọc

- Làm vệ sinh phòng thư viện.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị máy chiếu để tổ chức ngoại khóa( xử lý rác thải) ngày 16/10/2017.

-Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Sắp xếp TBDH và làm vệ sinh phòng Thiết bị  và các phòng bộ môn.

- Tổng hợp danh mục thiết bị dạy học cần mua từ 4 tổ chuyên môn.

3. Y Tế:

- Phân công, quảng lý lao động

- Tiến hành cân đo cho học sinh khối 8 để tỉnh chỉ số BMI.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bệnh tay chân miệng và dịch sốt xuất huyết.

- Làm báo cáo thanh toán hợp đồng khám sức khoerchohocj sinh khối 6.

4.Văn thư: NGhỉ hộ sản từ ngày 11/10/2017.

5.Kế toán : Nghỉ hộ sản từ ngày  16/8/2017

II: Điều chỉnh bổ sung:

Các tin khác