Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:15 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

- Nộp báo cáo kiểm kê cho BGH kiểm tra.

- Văn thư nộp báo cáo cho phòng giáo dục.

- Sắp xếp làm vệ sinh các phòng phụ trách.

- Nghỉ tết dương lịch

Các tin khác