Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:15 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

- Nộp báo cáo kiểm kê cho BGH kiểm tra.

- Văn thư nộp báo cáo cho phòng giáo dục.

- Sắp xếp làm vệ sinh các phòng phụ trách.

- Nghỉ tết dương lịch

Các tin khác