Dạy tức là học hai lần''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:58 21/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10.

I. Kế hoạch chung.

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận cập nhật kế hoạch kịp thời.

II. Kế hoạch các bộ phận:

1. Văn thư: 

- Làm phổ cập THCS năm 2019.

- Cập nhật công văn đi đến, cổng thông tin.

2. Thiết bị:

- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị THDH cho giáo viên.

- Láp bảng phòng Vật lý- Toán.

- Tổng hợp danh sách giáo viên mượn trả TBDH.

- Liên hệ công ty Hitech bảo hành Ti Vi.

3. Kế toán:

- Làm cân đối kinh phí quý 3 năm 2019 nộp PTC

- Chuyển tiện điện, nược

- Chuyển tiền sửa chữa..

4. Y tế:

- Phân công, quản lý lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Cân đo tính chỉ số BMI .

- Thu và nộp BH tai nạ cho học sinh đợt 2.

5. Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Nhắc nhở học sinh nộp các khoản

Các tin khác